Негізгі орта білім беру базасында (9-сынып) – 2 жыл 10 ай;  Жалпы орта білім беру базасында (11 сынып) – 10 ай; Мамандарды даярлау қазақ жүреді

Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері – бұл монтаждау, бетон, тас, электрмен дәнекерлеу, пеш, тиеу және басқа да көптеген жұмыстарды орындай алатын мамандандырылған жұмысшы.

Бұл көпсалалы маман тұрғын үй, өндірістік, сонымен қатар азаматтық объектілердің аумағында жұмыс істейді Құрылымдар мен ғимараттардың бетін қаптауға, сырлау жұмыстарына қатысады.

Міндеттерге келесі жұмыстар кіреді:

беттерді тегістеу және жалпы дайындау, сылақ жұмыстарын орындау;
ерітінділерді жұмысқа дайындау, плиткалармен және басқа беттермен қаптауға, сондай-ақ сылауға бетті белгілеу;
сырлау, желімдеу, көркем безендіру, сыртқы және ішкі беттерді жөндеу.