Негізгі орта білім беру базасында (9-сынып) – 2 жыл 10 ай;  Жалпы орта білім беру базасында (11 сынып) – 10 ай; Мамандарды даярлау қазақ жүреді

Бұл көпсалалы маман тұрғын үй, өндірістік, сонымен қатар азаматтық объектілердің аумағылы

Міндеттерге келесі жұмыстар кіреді:

беттерді тегістеу және жалпы дайындаынен қаптауға, сондай-ақ сылауға бетті белгілеу;
сырлау, желімдеу, көркем безендіру, сыртқы және ішкі беттерді жөндеу.