Техник-құрылысшы, бұл өндірістік және азаматтық құрылыстағы құрылыс-монтаждау жұмыстарының маманы.

Техник-құрылысшы құрылыс алаңында өндірістік, технологиялық және ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметпен айналысуға міндетті. Ол бұл жұмыстарды күрделі құрылыста, азаматтық және өндірістік ғимараттарды жөндеуде және пайдалануда орындайды. Техник-құрылысшы жұмыс өндіруші, мастер лауазымдарын атқара алады, жобалау ұйымдарындағы жұмысшыларды алмастыра алады (Техник-құрылысшы біліміне сәйкес келеді).

– кірпіш қалаушы,
– бетоншы,
– сылақшы,
– суретші,
– ағаш ұстасы,
– құрастырушы, сонымен қатар 2-ші дәрежеден кем емес жұмысшының маманы.

Оқу бітіргеннен кейін техник-құрылысшы білуі керек:

құрылыс материалдарының жіктелуін, олардың қасиеттерін, қолдану аясын, қабылдау және сақтау ережелерін;
азаматтық, өндірістік және ауылшаруашылық ғимараттарының құрылымдары және оларды жобалау негіздері;
топырақтардың жіктелуін және физикалық-механикалық қасиеттерін;
құрылымдардың негіздерін есептеу негіздері;
ғимараттар мен құрылыстарды салудағы геодезиялық аспаптар және геодезиялық макеттер өндірісі;
негізгі құрылыс машиналарының, жабдықтардың және электр құралдарының түрлері мен тағайындалуы.
Жұмыс орны:

Құрылыс-монтаждау және жобалау ұйымдары; жөндеу және қызмет көрсету бірлестіктері; күрделі құрылыс қызметі және жобалық-сметалық құжаттама.

Техник-құрылысшының лауазымдық міндеттері:

өнеркәсіптік өндіріс объектілерінің қауіпсіздігіне сараптама жүргізу;
құрылыс құрылымдарының техникалық жағдайын бағалау,
ғимараттар мен құрылыстарды жобалау;
жобалық-сметалық құжаттаманы талдау;
жабдықты, құрылыс машиналарын, көлік құралдарын таңдау;
құрылыс нормаларын қолдана отырып, конструкциялар салу кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге;
жұмыс сызбалары, сметалар;
такелаж жабдығын есептеу және тексеру.