Құрылымдардың бөлшектерін (жинақтауларын) жинайды, оларды жұмыс орнының айналасына ауыстырады, дәнекерлеу жабдыдәады. Өнімнің кернеуі мен созылуын болдырмайды.

Қолмен дәнекерлеушінің негізгі құралы электрод болып табылады. Жұмыс процесінде электр дәнекерлеуші ​​электродтың трансляциялық және тербелмелі қозғалыстарын орындайды, тігістің температурасын, ұзындығын және қалыптасуын реттейді.

Электр және газ дәнекерлеушісінің жұмысы негізінен қолмен, жеке жүзеге а:p:»medium»} –>

Электрик үйде де, сыртта да жұмыс істейді. Жұмысты биіктікте (электр дәнекерлеушілер үшін) және ыңғайсыз жағдайда орындауға болады.

Жылу мен жарық сәулелерінен қорғау үшін арнайы киім мен қорғаныс жарық сүзгілері бар масканы (қалқан) пайдаланады.

БІЛУ КЕРЕК: әртүрлі ыңен конструкцияларын; дәнекерленген металдардың, оның ішінде жоғары легирленген болаттардың, сондай-ақ сұйық және жылтыратылған металдың технологиялық қасиеттерін; дәнекерлеудің технологиялық ретін таңдау; термиялық өңдеудің дәнекерлеу тігісінің қасиеттеріне әсері, металдарды су астында кесу ережесі, титан қорытпала дардың кинематикалық сұлбалары, электрондық басқару схемаларының негізгі конструкциялары; роботтарды оқыту ережесін және роботты жүйелермен жұмыс істеу үшін дәнекерлеу бұйымдарын арнайы сынау әдістерін және олардың әрқайсысының мақсатын; дәнекерленген қосылыстарды термиялық өңдеудің нерл