АТЫРАУ ИНДУСТРИАЛДЫ КОЛЛЕДЖІ СТУДЕНТІНІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ

Атырау индустриалды колледжі  студенттерінің қауымдастығы:

– Колледждің жоғарғы санатты және адамгершілігі аса жоғары мамандарды дайындау миссиясын жүзеге асырудағы өз жауапкершілігін сезіне отырып;

– Колледждік қауымдастықтың бір­лес­кен мәдениетін қолдау мен дамытуды, АИК-тың Қазақстан Республикасындағы кәсіби мамандарды дайындаудың жетекші орталығы және отандық білім берудің көшбасшысы ретіндегі имиджін сақтауды өзінің міндеті ретінде санай отырып;

– АИК-та студенттермен, қызметкер­лермен және жоғары оқу орнының әкімдігі арасында шынайы демократиялық қарым-қатынастар жүйесін қалыптастыруға ұмтыла отырып;

АИК студентінің аталып отырған Ар-намыс кодексін қабылдайды және оны қалтқысыз орындауға міндеттенеді.

1-бап.

АИК студенті Қазақстан Республика­сының Конституциясы мен заңдарына, АИК Жарғысына, Ішкі тәртіп Ережесіне, Жатақ­ханада тұру Ережесіне және басқа да АИК-тың нормативті актілеріне бағынады.

2-бап.

АИК студенті ұлттық мәдениет пен Қазақстан мемлекетінің қалыптасу тарихын біледі және оларды қастерлейді, колледж дәстүрлерін кіршіксіз сақтайды және оларды құрметтейді.

3-бап.

АИК студенті басқа студенттермен, оқытушылармен және АИК әкімдігінің өкілдерімен қарым-қатынас барысында ізет­тілік, кішіпейілділік және ұқыптылық таныта­ды.

4-бап.

АИК студенті кез келген азаматқа оның шығу тегі мен ұлтына, әлеуметтік дәрежесіне, діни немесе дүниетанымдық ұстанымдарына қарамастан, құрметпен қарайды.

5-бап.

АИК студенті өзінің оқу міндеттерін қатаң орындайды, төмендегідей академиялық нормаларды бұзушылыққа жол бермейді:

– плагиат;

– алдау;

– шпаргалка пайдалану, білімді бақы­лаудың барлық деңгейлері мен түрлерінен өту барысында көшіру және біреуден сұрау;

– білімді бақылау процедурасынан бөтен тұлғаның атынан өту;

– жоғары баға алу үшін туысқандық немесе қызметтік байланыстарын пайдалану;

– пара беру;

– оқытушыны алдау және оны сыйламау;

– сабақтарды жіберу және кешігу, оқу сабақтарына немесе олардың бір бөлігіне бел­гісіз себептермен қатыспау.

6-бап.

АИК студенті колледж мүлкінің сақталуына қамқорлық жасайды және колледж аумағында жүгенсіздік көріністерінің орын алуына жол бермейді.

7-бап.

АИК студенті колледждің кітапхана­лық-ақпараттық ресурстарына қамқорлықпен қарайды және бұл ресурстарға қатысты салғырт қараушылық пен нұқсан келтіру­шілікке жол бермейді.

8-бап.

АИК студенті ұқыптылықты сақтайды. Оның сыртқы түр келбеті этикалық және эстетикалық нормаларға сәйкес келеді.

9-бап.

АИК студенті салауатты өмір салтын ұстанады, өзінің мәдени, адамгершілік және тұлғалық даму деңгейін жетілдіруге ұмты­лады, колледждің қоғамдық-мәдени, ғылы­ми және спорттық өміріне белсене атсалы­сады.

10-бап.

АИК студенті колледжде және оның аумағынан тыс жерлерде де құқық бұзушылық әрекеттерге жол бермеуге тиіс.

11-бап.

АИК студенті тәртіп бұзуға бағытталған ақпараттың таратылуына жол бермеуі, сондай-ақ заңмен рұқсат етілмеген жиналыстарға, демонстрацияларға, митингілерге, ереуілдер­ге, акцияларға және шерулерге қатыспауы тиіс.

12-бап.

АИК студенті колледж мүддесіне қайшы келетін және АИК имиджі мен беделіне нұқсан келтіретін кез келген іс-әрекетке қатысудан бой тартады.

13-бап.

АИК студенті аталған Кодекс ереже­лерінің бұзылуын анықтаған сәтте оны өз күшімен түзетуге тырысады, ал мұндай әрекет мүмкін болмаған жағдайда бұл келеңсіздіктер туралы студенттік өзін-өзі басқару ұйым­дарына немесе АИК әкімдігіне хабарлауға құқылы.