Негізгі жалпы білім беру базасында (9-сынып) – 3 жыл 10 ай

Мамандарды даярлау қазақ тілінде жүргізіледі.

Электриктің кәсіби қызметінің объектілері:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың электрмен жабдықтау желілері;

өнеркәсіптік кернеуі 110 кВ қоса алғанда электр қосалқы станциялары;

релелік қорғаныс, бақылау-өлшеу аспаптары, электр энергиясын есепке алу аспаптары, диспетчерлік байланыс және телемеханика.

Электр техниктерінің кәсіби қызметінің түрлері:

 

электр жабдықтарын техникалық пайдалануды, өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау қызметін басқару және ұйымдастыру;

өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау процесін технологиялық басқару және қызмет көрсету;

электр қосалқы станцияларының, электр беру желілері мен тарату желілерінің электр жабдықтарын техникалық пайдалану және жөндеу;

электр қосалқы станцияларын, электр беру желілерін және тарату желілерін жобалау және конструктивті дамыту.

Мамандық мақсаты:

 

Электр қосалқы станциялары мен желілерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру;

Трансформаторлар мен электр энергиясын түрлендіргіштерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау;

Жабдықтарға қызмет көрсету және электр қондырғыларының тарату құрылғыларын, релелік қорғаныс жүйелерін және автоматтандырылған жүйелерді жөндеу бойынша жұмыстарды орындау;

Әуе және кабельдік электр желілеріне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және монтаждау жұмыстарын орындау;

Электр қосалқы станциялары мен желілерінің жабдықтарын жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу;

Қуат көздеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу;

электр қондырғылары мен желілерінің жабдықтарын жөндеуге арналған құрылғылар мен құрылғыларды баптау және реттеу;

Электрлік өлшеу құралдарын таңдау және әртүрлі электрлік және электрлік емес шамаларды берілген дәлдікпен өлшеу;

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының кестесі.